KURUMSAL

LMC;

  • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı,
  • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı,
  • Müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunarak saygısını ve bağlılığını korumayı,
  • Çalışanlarımızın memnuniyet ve katılımına önem vererek, eğitim programlarını sürekli bir faaliyet olarak devam ettirmeyi,
  • Kalite yönetim sistemi çerçevesinde, tüm çalışanlara kalite bilincini aşılamayı,
  • Kalite hedefleri doğrultusunda değişim ve gelişime önem vererek bunu sürdürülebilir kılmayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine ulaşmayı, verimliliği arttırmayı,
  • Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • Topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, yasal mevzuatlara uymayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

taahhüt etmiş ve kalite politikası olarak belirlemiştir.

#stronglyconnected

copyright LMC Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş